OTS Klas-B CS Yıllık Testleri Hk.

OTS Klas-B CS Yıllık Testleri Hk. 5.3.2019 , Sayi : 866, Sirküler No : 145

             Sayın Üyemiz,

İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün

        01.03.2019 tarih E.16379 sayılı yazısı.       

Odamıza bilgi olarak gönderilen İlgi yazı ile;

Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) Klas-B CS cihazlarının sürekli çalışırlığının sağlanması amacıyla 01.10.2018’den sonra yapılan Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) belgelendirme ve yıllık sörveylerinde üretici firma (veya üretici firmaların servis sağlayıcıları) tarafından verilen çalışırlık/uygunluk raporunun kontrolünün yapılması hususunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 27.08.2018 tarih ve E.63299 sayılı yazıları ile bildirildiği,

Uygulamanın başlangıcından bu güne kadar cihazların yaklaşık % 20’sinin testlerinin yapıldığı, turizm sezonunun yaklaşması, denetim yapılan cihazlardan alınan sonuçlar ve sektörün talepleri dikkate alınarak kalan denetimlerin uygulamaların yeniden değerlendirilmesi ihtiyacının hasıl olduğu,

Bu kapsamda;

1. Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) belgelendirme ve yıllık sörveylerinde aranan çalışırlık/uygunluk raporunun, gemilerin geçerli DEB süresinin son tarihine kadar bir defaya mahsus olacak şekilde istenmesi,

2. 01.10.2018 tarihinden sonra çalışırlık/uygunluk raporunu almış olan gemi/deniz aracı sahiplerinin birinci maddedeki hükümden muaf tutulması, (Müteakip DEB yenileme sörveyinde bu belge aranmayacaktır)

3. Liman Başkanlıklarınca yapılan planlı/plansız denetimlerde cihazın çalışmadığının tespiti durumunda;

• Bu raporu almamış olanlardan DEB yenileme sörveyi beklenmeksizin çalışırlık/uygunluk raporunun aranması,

• Bu raporu almış olanlardan ise yeniden çalışırlık/uygunluk raporu talep edilmeyerek üretici firma (veyahut üretici firmaların servis sağlayıcıları) tarafından cihazların çalışırlığının sağlandığının kontrol edilmesi ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasının,

uygun değerlendirildiği ve uygulamanın bu çerçevede yürütülmesi belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.    

Saygılarımızla,