Author: imeakdto-bdrm

BODRUM TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET KURULU’NDAN İLANDIR

İLAN

08.07.2020 tarihinde Bodrum Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İlçe Turizm Amaçlı Sportif Kurulu kararı gereği;

Kurumumuzca belirlenen parkurlar için son başvuru tarihi 27.07.2020 olarak belirlenmiştir. Başvuru dosyaları en geç 27 Temmuz 2020 tarihinde mesai bitimine kadar Turizm Danışma Bürosu’na eksiksiz teslim edilecektir. Bir parkur için birden fazla başvuru olması durumunda Kurul tarafından daha sonra ilan edilecek bir tarihte, 01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” maddeleri uyarınca Muğla Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.06.2018 tarih ve 508266 sayılı yazısı ekinde gönderilen Müzakere Usul ve Esasları’na uygun olarak müzakere yoluna gidilecektir.

Son başvuru tarihine kadar bir parkura tek başvuru olması halinde başvuru dosyası eksiksiz ve uygun bulunduğu takdirde yeterlilik belgesi düzenlenecektir.

 

NOT:

-Eksik belge ile başvurular kabul edilmeyecektir.

-Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerini uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

BODRUM TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET KURULU

BODRUM TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET KURULUNDAN İLANDIR

 

İLAN

18.06.2020 tarihinde Bodrum Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İlçe Turizm Amaçlı Sportif Kurulu kararı gereği;

Kurumumuzca belirlenen parkurlar için son başvuru tarihi 01.07.2020 olarak belirlenmiştir. Başvuru dosyaları en geç 01 Temmuz 2020 tarihinde mesai bitimine kadar Turizm Danışma Bürosu’na eksiksiz teslim edilecektir. Bir parkur için birden fazla başvuru olması durumunda Kurul tarafından daha sonra ilan edilecek bir tarihte, 01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” maddeleri uyarınca Muğla Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.06.2018 tarih ve 508266 sayılı yazısı ekinde gönderilen Müzakere Usul ve Esasları’na uygun olarak müzakere yoluna gidilecektir.

Son başvuru tarihine kadar bir parkura tek başvuru olması halinde başvuru dosyası eksiksiz ve uygun bulunduğu takdirde yeterlilik belgesi düzenlenecektir.

 

NOT:

-Eksik belge ile başvurular kabul edilmeyecektir.

-Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerini uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

BODRUM TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET KURULU

Bodrum İlçe Turizm Amaçlı Sportif Kurulundan ilandır

İLAN

05.06.2020 tarihinde Bodrum Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İlçe Turizm Amaçlı Sportif Kurulu kararı gereği;

Kurumumuzca belirlenen parkurlar için son başvuru tarihi 15.06.2020 olarak belirlenmiştir. Başvuru dosyaları en geç 15 Haziran 2020 tarihinde mesai bitimine kadar Turizm Danışma Bürosu’na eksiksiz teslim edilecektir. Bir parkur için birden fazla başvuru olması durumunda Kurul tarafından daha sonra ilan edilecek bir tarihte, 01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” maddeleri uyarınca Muğla Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.06.2018 tarih ve 508266 sayılı yazısı ekinde gönderilen Müzakere Usul ve Esasları’na uygun olarak müzakere yoluna gidilecektir.

Koronavirüs Tedbirleri Talimatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 29.05.2020 tarih ve E. 29328 sayılı Ek’te sunulan yazıda;

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, Liman Başkanlıkları tarafından alınması gereken tedbirler ve sürelerinin ilgi’deki Genelgeler, Makam Olurları ve yazılarla bildirildiği belirtilmektedir.

Normalleşme süreci kapsamında, salgının önlenmesi için denizcilik sektörü için alınan tedbirlerin 01.06.2020 tarihi itibarıyla uygulamaya girecek şekilde;

1- Süresi uzatılan gemi, gemiadamı ve sağlık raporu ile ilgili belgelerin süre uzatımının devam etmekte olduğu,  sürelerin bitiminin sonunda konuyla ilgili yeniden değerlendirme yapılacağı,

2- Turistik Amaçlı Olta Balıkçılığı gemileri ile Gezinti (Tenezzüh) cinsi gemiler dahil yolcu gemilerinin ileride belirlenecek bir tarihe kadar %50 kapasite ile faaliyetlerine tekrar başlayacağı,

3- Sportif sualtı ve su üstü faaliyetlerinin de tekrar başlayacağı,

4-Gemiadamı Yetiştirme Kursları ve diğer eğitimlerin Milli Eğitim Bakanlığının yaygın eğitim kurumlarına ilişkin yapacağı düzenlemelere göre faaliyetlerine başlayacağı,

5-Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Eğitim ve Sınavlarının % 50 salon kapasitesi ile tekrar başlayacağı,

6-Ege Adaları ile ülkemiz limanları arasındaki uluslararası yolcu taşımacılığı ve Ticari Yat/İlkel Yapılı Ahşap Gemilerinin seferlerinin başlayacağı,

7- Ülkemiz limanlarına gelen yabancı bayraklı gemilere yapılan Liman Devleti denetimlerinin tekrar başlayacağı,

8- İstanbul veya Çanakkale Boğazına giriş-çıkış yapacak 20 metre altı teknelerin Raporlama yapmaları zorunluluğunun kaldırılacağı,

belirtilerek, bunların dışında kalan tüm tedbirlerin de kaldırıldığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tedbir ve kararları doğrultusunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat edilerek iş ve işlemlerin yürütülmesinin gerektiği bildirilmektedir.

Koronavirüs Tedbirleri Talimatı

İMEAK DTO BODRUM ŞUBE KAÇAK CHARTER’a DUR DİYOR!

   BODRUM ŞUBE

                     İMEAK DTO BODRUM ŞUBE KAÇAK CHARTER’ a DUR DİYOR!

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube olarak, Covid-19 sürecinde Bodrum Yarımadası için çok önemli olan “KAÇAK CHARTER” ile de mücadele etmeye devam ediyoruz. Oda olarak 2019 yılında da bir çok kaçak charter yapan ve resmiyette özel tekne olarak kayıtlı bulunan teknelerin tespitini yapıp ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağladık. Gerek Muğla Valiliği gerek Bodrum Kaymakamlığı ile ortak hareket edip Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile koordineli ve planlı çalışmalarımızı yürüttük. Geçtiğimiz sene tekne turu alınıp satılan sitelerde özel teknelerini pazarlayan kişilerin tespiti yapılarak ihbar hattı dahi oluşturulmuştur. İhbarlar alınmış ve Bodrum Vergi Dairemizce gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. Oda olarak kamu ve özel sektörle işbirliği yaparak Türk Denizciliğimizin serbest ve iyi rekabet ortamında gelişmesini, misyonumuz doğrultusunda, sektörümüze en çok zarar veren kaçak charter ile mücadele etmeye devam ederek sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızla neredeyse % 50’sinin önüne geçildi.

Şimdilerde normalleşmeye başladığımız bu dönemde deniz turizmi ön plana çıkmış durumda. Bir çok kişi tatilinin az kişi ile izole ve kaliteli hizmet alarak yapmak istiyor. Bu dönemde elbette fırsatçılar olacaktır. Biz oda olarak belirtmek istiyoruz ki, ticaret yapmaya yetkisi resmi kayıtlarda olmayıp özel tekne kategorisinde bulunan teknelerden satın alacağınız, vergide kaydı geçmeyen turların hem sağlık açısından hem de yaşayacaklarınız açısından güvenirliği yok. Bu yüzden, içinde bulunduğumuz dönemde bunlara çok dikkat etmeliyiz. Bu turu satan donatan veya kaptanlar bu riskleri göze almış olabilirler ama reelde hijyenik ortamı sağlamadıkça ve bunun için tedbirli olmadıkça siz misafirlerimiz daha çok tehlike altında olacaksınız. Akdeniz’in en önemli sahil yerleşimlerinden biri olan ve üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olan Bodrum mavi ile yeşilin buluştuğu tüm güzellikleri koylarında yaşatmakta. Gelin bu güzelliği güvenle yaşayalım.

Siz değerli misafirlerimizin özellikle dikkat etmesi gereken bir diğer hususta teknenin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilmiş işletme belgesinin ve sigortasının olup olmadığıdır. Neden Bakanlık Belgeli ve sigortalı tekne; ticari olduğu için tüm uyarıları dikkate almış, kamu kurumları tarafından belirlenmiş tüm gerekli prosedürleri yerine getirmiştir. Aynı zamanda tatile çıkacağımız ticari teknede  TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri  Birliği) ve İMEAK Deniz Ticaret Odası kaydı mutlaka aranmalı, hatta bununla ilgili bağlantı kurdukları acentede muhakkak tüm bilgilere dair yazılı belgeler istenmeli. Bunun yanı sıra da belirtmeliyiz ki kaçak charter yapan tüm tekne kaptanlarına en ağır cezalar uygulanması için tüm girişimlerimiz devam etmekte. Sadece Bodrum Yarımadamızın değil tüm dünya denizcilik sektörünün sorunu olan KAÇAK CHARTER’ a tüm kamuoyu önünde İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube olarak DUR diyoruz. Sizlerde huzurlu bir tatil istiyorsanız bağlantı kurduğunuz kişilere çok dikkat etmelisiniz.

01 Haziran 2020 Pazartesi günü itibari ile T.C. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığımızın yazısı ile Ticari yatlarımız ve ilkel yapılı ahşap yatlarımız faaliyetlerine yayınlanan tedbirler ile başlıyor. Türkiye’deki tüm ticari yatlar eş zamanlı olarak denetlenecek. Siz değerli kamuoyumuzu ve deniz turizmi  işi ile iştigal eden tüm üyelerimizi bu anlamda sağduyulu olmaya davet ediyoruz.

 

ORHAN DİNÇ

İMEAK DTO BODRUM ŞUBE

YÖNETİM KURULU BAŞKANI