DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK KONUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çalışmaları yapılmaktadır.

Deniz Turizmi Sektörünü gelecek 35 yıla taşıyacak tüm Deniz Turizmi faaliyetlerinin alt ve üst yapı niteliklerini belirleyecek bahse konu da yapılan çalışmalara,  Odamız  görüşlerinin oluşturulması amacıyla bir toplantı düzenlendi.