BIMCO Anahtar Performans Göstergesi (KPI) Standardı ve Sistemi Seminerine Katılım Teyidi Hk.

 18.6.2018 , Sayi : 2418, Sirküler No : 350

        İlgi     :  13.06.2018 tarihli ve 2377 sayılı yazımız.

         İlgi yazıda, BIMCO tarafından 20 Haziran 2018 tarihinde  16:00-18:00 saatlerinde Odamız Meclis Salonunda “Anahtar Performans Göstergesi (KPI) Standardı ve Sistemi” konulu bir etkinlik ve akabinde  resepsiyon düzenleneceği bildirilmekte olup, etkinliğe katılım sağlamak için BIMCO’ya kayıt yaptırmış olan Üyelerimizin ayrıca Odamıza  (selin.yeleser@denizticaretodasi.org.tr) ad, soyad, firma adı ve e-posta bildiriminde bulunmaları hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                             Saygılarımızla,

                                                                                                            Murat TUNCER

                                                                                                            Genel Sekreter

EK: İlgi yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                      Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                                       -Meclis Başkanlık Divanı

-Türk Armatörler Birliği                                                         -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

-15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,

  30,40,41,42,43 ve 47 No’lu Meslek Grupları Üyeleri

-Gemi Brokerleri Derneği

-Tüm Gemi Acentaları

-Gemi Sahibi Firmalar

 

İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Serkan İNAL
Ünvan : Kısa Mesafe Den. Taş. Uzmanı/Shortsea Shipping Specialist
Telefon : +90 212 252 01 30 (157)

Ek