Hudeydedeki Durum

 15.6.2018 , Sayi : 2410, Sirküler No : 349

             Sayın Üyemiz,

              İlgi: Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürlüğü’nün

                     Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na hitaplı 14.06.2018 tarih ve 21252218-

                     010.06.99- 2018/14002098 sayılı çok acele yazısı.

            İlgi yazı ile özetle;

            – Koalisyon desteğindeki Yemen Meşru Hükümetine bağlı güçlerin Hudeyde askeri harekatını başlattığı,

           – Koalisyon güçlerinin Hudeyde kıyılarına yönelik denizden gerçekleştirdiği operasyonun püskürtüldüğü öne sürülmekte ve sivil gemilerin güvenlikleri için Koalisyon savaş gemilerinin en az 20 NM açığından seyretmeleri gerektiği,

yönünde uyarı yapılmaktadır.

               Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                                Saygılarımızla

                                                                                                   

                                                                                                                                                     İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                                                      Genel Sekreter V.

 DAĞITIM:

Gereği:                                                                         Bilgi:

– Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                         -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

– Türk Armatörler Birliği                                            – İMEAK DTO Şube YK Başkanları

– S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop                   – Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.

-VapurDonatanları ve Acenteleri Derneği

– TAİS

– KOSDER

– KOGAD

– Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

– 35 No’lu Gemi Klas Müesseseleri, Deniz Ekspertiz ve Surveyör Faaliyetleri

  Meslek Grubu

– Gemi Sahibi Firmalar

– Acenteler

                     

 

İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Bahadir KÜÇÜK

Ek