Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yapılması

 11.6.2018 , Sayi : 2326, Sirküler No : 342

​Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 10.06.2018 tarihli ve 30447 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliğinde;

  1. 20.06.2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (97/68/AT) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin, aynı yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4a) numaralı alt bendinin değiştirildiği.
  2. Yönetmeliğin, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendininde değiştirildiği,
  3. Aynı Yönetmeliğin, 17 nci maddesinin yürürlükten kaldırıldığı,
  4. Ayrıca, “Uygulama” başlıklı Geçici 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere madde eklendiği (Ek-1′ de), hükümleri yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                      Saygılarımızla,

                                                      Murat TUNCER

                                                      Genel Sekreter

EKLER

Ek-1: Değişiklik Yönetmeliği (2 syf.)

 

İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Hayriye DEMİROĞLU
Ünvan : Çevre Uzmanı / Çevre Mühendisi/ İş Güvenliği Uzmanı
Telefon : +90 212 252 01 30 (271)

Ek