Sanayi Sicil Belgesi Hk.

18.6.2018 , Sayi : 2419, Sirküler No : 351

Sayın Üyemiz;

 

      İlgi: T.C. İstanbul Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün

              12.06.2018 tarih ve E.11442 sayılı yazısı.

 

       İlgi yazı ile;

 

     – “6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2’nci maddesi gereği sanayi işleri ile iştigal eden işletmelerin 2 (iki) ay içinde sanayi siciline kayıt ettirilmesi zorunlu olduğu, kayıt ettirmeyenler hakkında Kanunun 9’ncu maddesi uyarınca idari para cezası uygulandığı,

     – Bununla birlikte, 01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren “7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa Geçici 3. Maddeye “Bu madde ile sanayi siciline kayıt olmamış işletmelere, herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan, en geç 1 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkânı getirilmiştir.ifadesinin eklendiği,

      – Söz konusu af kapsamından faydalanarak Sanayi Siciline kayıt yaptırmak için 7033 sayılı Kanunda belirtilen sürenin sonuna yaklaşıldığı belirtilerek, üyelerimize duyurulması, istenmektedir.

 

      Bilgilerinizi arz/rica ederiz.

 

                                                                                                                                    Saygılarımızla,

     

                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                     Genel Sekreter

 

EK: İlgi yazı (1 sayfa – Web’te)

 

DAĞITIM:

GEREĞİ:                                                                            BİLGİ:

– Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                          – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

– GİSBİR                                                                                                – İMEAK DTO Şube YK Başkanları                         

– GESAD                                                                                                – İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

– Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği                                                  

– Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.       

– KOSTBİR                                                                                                                                                                            

– Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.                                             

– TÜRKLİM

– İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

– SULİM

 

İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Mustafa YAVUZYILMAZ
Ünvan : Gemi İnşa Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (156)

Ek