Kategori: Community

BODRUM TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET KURULULUNDAN İLANDIR

iLAN

18.07.2019 tarihinde Bodrum Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İlçe Turizm Amaçlı Sportif Kurulu kararı gereği;
Tesis önünde bulunmayan parkurlar için son başvuru tarihi 01.09.2019 olarak belirlenmiştir. Başvuru dosyaları en geç 01 Eylül 2019 tarihinde mesai bitimine kadar Turizm Danışma Bürosu’na eksiksiz teslim edilecektir. Bir parkur için birden fazla başvuru olması durumunda Kurul tarafından daha sonra ilan edilecek bir tarihte, 01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” maddeleri uyarınca Muğla Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.06.2018 tarih ve 508266 sayılı yazısı ekinde gönderilen Müzakere Usul ve Esasları’na uygun olarak müzakere yoluna gidilecektir.
Müzakereler Haziran ayının sonuna kadar bitirilecektir. Son başvuru tarihine kadar bir parkura tek başvuru olması halinde başvuru dosyası eksiksiz ve uygun bulunduğu takdirde yeterlilik belgesi düzenlenecektir.

NOT:
-Eksik belge ile başvurular kabul edilmeyecektir.
-Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerini uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

BODRUM TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET KURULU

Amatör Denizci Eğitimi hk.


Ulaştırma Altyapı Bakanlığı’nın projesi dahilinde, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılı olan 2023’e kadar bir milyon Türkiye Vatandaşına denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek eğitim sonrasında Amatör Denizci Belgesi düzenlemek, denizci millet denizci ülke hedefine ulaşmak amacıyla; İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Meclis Salonumuzda Bodrum Liman Başkanlığı tarafından Amatör Denizcilik Kursu düzenlendi.