Yunan makamlarınca uygulanan idari yaptırım hk.

Yunan makamlarınca uygulanan idari yaptırım hk.

 

Yunanistan sahil güvenlik komutanlığı tarafından 15 Mayıs 2019 tarihinde “Yatın kiralanmasının illegal reklamı nedeniyle Rodos’ ta tatbik edilen idari yaptırımlar” başlığı altında yayınlanan basın bülteninde Türk Bayraklı bir yata idari yaptırım sürecinin başlatıldığı, 29 Kasım 2017 tarihli ve 4504/2017 sayılı Torba Yasa çerçevesinde yabancı bayraklı gemilerin Yunan limanlarında kullanımına yönelik her türlü duyuru ve reklamın yasaklandığı, anılan yasanın 94 üncü maddesinin 11 inci fıkrasının 4 numaralı bendinde yapılan atıfla (hangi bayrağı taşıdığına bakılmaksızın kiralama sözleşmesi ile işletilen hususi eğlence teknelerinin Yunanistan sınırları içerisinde gerçekleştirmiş olduğu seferlerle ilgili olarak duyuru veya reklam yapılması yasaktır) idari yaptırım uygulamasına gidildiği yönünde bilgi edinilmiştir.

Bu itibarla, ülkemizdeki ilgili sektör ve şirketlerin Yunanistan’ daki faaliyetleri bağlamında benzer sorunlar yaşanmaması için bilgilerinize arz olunur.